Algemene Voorwaarden/Disclaimer:

Algemeen:
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Definitie:
Praktijk Journey Therapie “de Bron”, eigenaar M.J. (Meta) Rook-Niemeijer, Journey Practioner, geeft Journey’s/Helende Reizen voor mensen met allerlei emotionele en fysieke klachten, kanker en andere ziekten. De practioner is degene die het consult verzorgt. De opdrachtgever is de persoon of de organisatie waarmee een overeenkomst is afgesloten. De persoon is de cliënt die een Journey/Helende Reis ondergaat.
Als het een kind betreft dan is de overeenkomst met een ouder/de ouders overeengekomen. Een consult is een Journey/Helende Reis met de practioner in haar praktijkruimte.

Werkwijze:
In een kennismakingsgesprek/intake vertelt de cliënt waar hij of zij graag aan wil werken waarna de coach de cliënt een Journey/een Helende Reis geeft. Het aantal Journey’s/Helende Reizen kan in overleg uitgebreid worden.
In geval van ernstige ziekte/kanker heeft de practioner aan de cliënt medegedeeld dat zij geen arts is en de Journey/de Helende Reis ziet als een aanvulling op alle mogelijke therapieën en/of geneeswijzen, regulier of alternatief . De Journey/Helende Reis methode van Brandon Bays vervangt geen van de bovengenoemde geneeswijzen. Ook adviseert de practioner altijd om bij klachten/ziekten/kanker altijd eerst een arts te raadplegen.
Bij kanker of andere ziekten verklaart de cliënt bekend te zijn met zijn/haar ziekte en diagnose.
1. Op de hoogte te zijn van het te verwachten ziektebeloop, op grond van aard en uitbreiding van de ziekte zoals deze door onderzoek en tijdens de consultaties met zijn/haar eigen huisarts en specialist zijn duidelijk gemaakt.
2. Duidelijk te zijn geadviseerd door practioner M.J. (Meta) Rook-Niemeijer, eigenaar en Journey Practioner van Praktijk Journey Therapie “de Bron” te Arnhem inzake de gangbare behandelmethoden als onderdeel van het regulier professioneel medisch handelen en positief te zijn geadviseerd inzake deze behandelmethoden.
3. Op de hoogte te zijn van de mogelijk zeer ernstige c.q. mogelijke fatale consequenties van het niet volgen van deze reguliere behandelmethoden.
4. Desondanks als cliënt bewust geen gebruik te willen maken van de voorgestelde reguliere therapiemogelijkheden als zijnde strijdig met cliënt zijn/haar eigen inzichten, leefwijze, integriteit en/of eigenwaarde.
5. Bewust te kiezen voor de Journey/Helende Reis van Praktijk Journey Therapie “de Bron” om hem/haar te helpen bij het opruimen van innerlijke blokkades en te bevrijden van ongezonde leefpatronen, zonder dat het hem/haar enige garantie geeft op genezing.
6. Naar waarheid alle ter zake doende informatie te hebben verschaft.
7. Toestemming te hebben gegeven dat M.J. (Meta) Rook-Niemeijer informatie uitwisselt met de reguliere behandelaars, c.q. de huisarts, zoals te doen gebruikelijk onder behandelaars.

Overmacht:
Indien een Journey/een Helende Reis door overmacht van de zijde van de practioner niet door kan gaan, zal de practioner een nieuwe datum en tijd afspreken.
Praktijk Journey Therapie “de Bron” is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden tengevolge van het niet of later doorgaan van een Journey/een Helende Reis.

Afmelden en het verzetten van een Journey/een Helende Reis:
De cliënt kan zich voor een Journey/een Helende Reis 24 uur van te voren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten.
Bij een niet nagekomen afspraak of te late melding is de opdrachtgever/cliënt het volledige bedrag van een Journey verschuldigd.

Betaling:
De cliënt dient de betaling bij een Journey/een Helende Reis contant te voldoen. Bij betaling in termijnen worden vooraf de termijnenbedragen en betalingsdata overeengekomen. De eerste termijn wordt contant bij een Journey/een Helende Reis voldaan, de andere termijnen kunnen via de bank worden overgemaakt.
Na een Journey/een Helende Reis ontvangt de cliënt een factuur. In geval van een opdrachtgever ontvangt de opdrachtgever een factuur na een Journey/een Helende Reis die binnen 8 dagen moet worden voldaan. De kosten van een Journey worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Consulten en duur:
Na het kennismakingsgesprek/intake begeleid de practioner de cliënt met een Journey. De cliënt bepaalt of hij daarna een volgende Journey/Helende Reis wil.
De kosten voor een Journey/een Helende Reis zijn € 200,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg. Duur van een Journey/een Helende Reis is ongeveer 3 uur, maar kan ook langer of korter zijn. Dit is van te voren niet te zeggen.
Een kortingspakket van 3 Journey’s/Helende Reizen kost € 550,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg na 1 week. Datums en tempo bepalen we samen.
Een kortingspakket van 6 Journey’s/Helende Reizen kost € 1050,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg na 1 week. Datums en tempo bepalen we samen.
Een Journey/Helende Reis voor kinderen (6 t/m 17 jaar) kost € 100,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg. Duur van een Journey/Helende Reis voor kinderen is ongeveer 1 tot 2 uur.
Bij bezoek aan huis zijn de kosten € 0, 21 per kilometer. Woon je erg ver weg dan komt er reistijd bij.
De kosten voor een Journey/een Helende Reis die door de werkgever vergoed wordt zijn losse Journey’s en geen kortingspakket en ook hier is de btw vrijgesteld.

Rechten en plichten:
De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door Praktijk Journey Therapie “de Bron” vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de cliënt aan derden ter kennis worden gebracht.
De cliënt is verplicht om bij de aanmelding en intake alle benodigde en relevante informatie aan te leveren.
De practioner / Praktijk Journey Therapie “de Bron” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen of van mondelinge aanwijzingen voor, tijdens of na een Journey/Helende Reis of als de cliënt besluit om bewust geen gebruik te maken van de reguliere behandelmethoden .
Ook aanvaard de practioner / Praktijk Journey Therapie “de Bron” geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van informatie van deze website.
Arnhem, januari 2020

 

Pin It on Pinterest