Algemene Voorwaarden/Disclaimer:

Algemeen:
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Definitie:
Praktijk Journey Therapie “de Bron”, eigenaar M.J. (Meta) Rook-Niemeijer, Journey Practioner, geeft Journey’s/Helende Reizen voor mensen met allerlei emotionele en fysieke klachten, kanker en andere ziekten. De practioner is degene die het consult verzorgt. De opdrachtgever is de persoon of de organisatie waarmee een overeenkomst is afgesloten. De persoon is de cliënt die een Journey/Helende Reis ondergaat.
Als het een kind betreft dan is de overeenkomst met een ouder/de ouders overeengekomen. Een consult is een Journey/Helende Reis met de practioner in haar praktijkruimte.

Werkwijze:
In een kennismakingsgesprek/intake vertelt de cliënt waar hij of zij graag aan wil werken waarna de coach de cliënt een Journey/een Helende Reis geeft. Het aantal Journey’s/Helende Reizen kan in overleg uitgebreid worden.
In geval van ernstige ziekte/kanker heeft de practioner aan de cliënt medegedeeld dat zij geen arts is en de Journey/de Helende Reis ziet als een aanvulling op alle mogelijke therapieën en/of geneeswijzen, regulier of alternatief . De Journey/Helende Reis methode van Brandon Bays vervangt geen van de bovengenoemde geneeswijzen. Ook adviseert de practioner altijd om bij klachten/ziekten/kanker altijd eerst een arts te raadplegen.
Bij kanker of andere ziekten verklaart de cliënt bekend te zijn met zijn/haar ziekte en diagnose.
1. Op de hoogte te zijn van het te verwachten ziektebeloop, op grond van aard en uitbreiding van de ziekte zoals deze door onderzoek en tijdens de consultaties met zijn/haar eigen huisarts en specialist zijn duidelijk gemaakt.
2. Duidelijk te zijn geadviseerd door practioner M.J. (Meta) Rook-Niemeijer, eigenaar en Journey Practioner van Praktijk Journey Therapie “de Bron” te Arnhem inzake de gangbare behandelmethoden als onderdeel van het regulier professioneel medisch handelen en positief te zijn geadviseerd inzake deze behandelmethoden.
3. Op de hoogte te zijn van de mogelijk zeer ernstige c.q. mogelijke fatale consequenties van het niet volgen van deze reguliere behandelmethoden.
4. Desondanks als cliënt bewust geen gebruik te willen maken van de voorgestelde reguliere therapiemogelijkheden als zijnde strijdig met cliënt zijn/haar eigen inzichten, leefwijze, integriteit en/of eigenwaarde.
5. Bewust te kiezen voor de Journey/Helende Reis van Praktijk Journey Therapie “de Bron” om hem/haar te helpen bij het opruimen van innerlijke blokkades en te bevrijden van ongezonde leefpatronen, zonder dat het hem/haar enige garantie geeft op genezing.
6. Naar waarheid alle ter zake doende informatie te hebben verschaft.
7. Toestemming te hebben gegeven dat M.J. (Meta) Rook-Niemeijer informatie uitwisselt met de reguliere behandelaars, c.q. de huisarts, zoals te doen gebruikelijk onder behandelaars.

Overmacht:
Indien een Journey/een Helende Reis door overmacht van de zijde van de practioner niet door kan gaan, zal de practioner een nieuwe datum en tijd afspreken.
Praktijk Journey Therapie “de Bron” is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden tengevolge van het niet of later doorgaan van een Journey/een Helende Reis.

Afmelden en het verzetten van een Journey/een Helende Reis:
De cliënt kan zich voor een Journey/een Helende Reis 24 uur van te voren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten.
Bij een niet nagekomen afspraak of te late melding is de opdrachtgever/cliënt het volledige bedrag van een Journey verschuldigd.

Betaling:
De cliënt dient de betaling bij een Journey/een Helende Reis contant te voldoen. Bij betaling in termijnen worden vooraf de termijnenbedragen en betalingsdata overeengekomen. De eerste termijn wordt contant bij een Journey/een Helende Reis voldaan, de andere termijnen kunnen via de bank worden overgemaakt.
Na een Journey/een Helende Reis ontvangt de cliënt een factuur. In geval van een opdrachtgever ontvangt de opdrachtgever een factuur na een Journey/een Helende Reis die binnen 8 dagen moet worden voldaan. De kosten van een Journey worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Consulten en duur:
Na het kennismakingsgesprek/intake begeleid de practioner de cliënt met een Journey. De cliënt bepaalt of hij daarna een volgende Journey/Helende Reis wil.
De kosten voor een Journey/een Helende Reis zijn € 200,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg. Duur van een Journey/een Helende Reis is ongeveer 3 uur, maar kan ook langer of korter zijn. Dit is van te voren niet te zeggen.
Een kortingspakket van 3 Journey’s/Helende Reizen kost € 550,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg na 1 week. Datums en tempo bepalen we samen.
Een kortingspakket van 6 Journey’s/Helende Reizen kost € 1050,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg na 1 week. Datums en tempo bepalen we samen.
Een Journey/Helende Reis voor kinderen (6 t/m 17 jaar) kost € 100,00 ( btw vrijgesteld ) en incl. de telefonische nazorg. Duur van een Journey/Helende Reis voor kinderen is ongeveer 1 tot 2 uur.
Bij bezoek aan huis zijn de kosten € 0, 23 per kilometer. Woon je erg ver weg dan komt er reistijd bij.
De kosten voor een Journey/een Helende Reis die door de werkgever vergoed wordt zijn losse Journey’s en geen kortingspakket en ook hier is de btw vrijgesteld.

Rechten en plichten:
De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door Praktijk Journey Therapie “de Bron” vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de cliënt aan derden ter kennis worden gebracht.
De cliënt is verplicht om bij de aanmelding en intake alle benodigde en relevante informatie aan te leveren.
De practioner / Praktijk Journey Therapie “de Bron” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen of van mondelinge aanwijzingen voor, tijdens of na een Journey/Helende Reis of als de cliënt besluit om bewust geen gebruik te maken van de reguliere behandelmethoden .
Ook aanvaard de practioner / Praktijk Journey Therapie “de Bron” geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van informatie van deze website.
Arnhem, januari 2020

AVG Privacy verklaring

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacyverklaring Praktijk Journey Therapie “de Bron”
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 02-01-2020

Contactgegevens:
Website: https://www.journeytherapiedebron.nl
Praktijk Journey Therapie “de Bron”
Reurikwei 19
6843 XT Arnhem.
Telefoonnummer 026-3810209
BTW-ID: NL 001510786B71
Kamer van Koophandel nummer: 09185775

M.J. (Meta) Rook-Niemeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Journey Therapie “de Bron”
Je kunt mij bereiken via praktijk@journeytherapiedebron.nl of telefonisch op 026-3810209

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Praktijk Journey Therapie “de Bron” verwerkt je persoonsgegevens omdat jij of je kind een Journey/een Helende Reis wilt maken en je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. E-mail adres
5. Geboortedatum
6. Waar je aan wilt werken tijdens een Journey/een Helende Reis
7. Gezondheid om te kijken welke Journey/Helende Reis we gaan maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Journeytherapiedebron.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om je te kunnen bellen of e-mailen en/of een afspraak met je te maken.
Om je vragen te beantwoorden.
Voor een intake.
Om een Journey/een Helende Reis te maken.
Na de reis te informeren hoe het met je gaat.
Het maken van een factuur. Omdat ik niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is deze factuur alleen voor jou bestemd of voor je werkgever als hij/zij de Journey/Helende Reis vergoed en voor mijn eigen financiële administratie.
Journeytherapiedebron.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Deze gegevens worden gebruikt om een Journey/een Helende Reis uit te kunnen voeren. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als Journey Practioner een papieren dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw Journey/de Helende Reis of over de Journey/de Helende Reis van je kind. Voor een kinderreis t/m 16 jaar is altijd de toestemming van de ouders of wettelijke voogd noodzakelijk.
Ik ga zeer zorgvuldig om met jouw of van je kind persoonlijke en medische gegevens.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar op een externe harde schijf. Soms vraag ik naar je persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant is. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Delen met derden:
Is er sprake van een ernstige ziekte/kanker vraag ik jou, als dit nodig is, eerst om uitdrukkelijke toestemming dat journeytherapiedebron.nl informatie uitwisselt met de reguliere behandelaars, c.q. de huisarts, zoals te doen gebruikelijk onder behandelaars (zie ook de Algemene Voorwaarden/Disclaimer).
Is er sprake dat je werkgever de Journey/de Helende Reis vergoed, ook hier vraagt journeytherapiedebron.nl eerst uitdrukkelijke toestemming aan jou of ik de werkgever van jou mag benaderen.
Als ik jouw ervaring met de Journey/de Helende Reis op https://www.journeytherapiedebron.nl mag plaatsen gebeurd dit alleen als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Ik ben de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn wel derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel van je gegevens. Dat is alleen het geval als de wet mij daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om journeytherapiedebron.nl goed uit te kunnen voeren. De volgende derde partijen zijn:
1. De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
2. Mijn boekhoudsysteem voor de administratie (zeer beperkt)
Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn:
Praktijk Journey Therapie “de Bron” bewaard je cliëntendossier 10 jaar en wordt daarna vernietigd.
Als ondernemer ben ik ook wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met de adresgegevens 7 jaar te bewaren (Belastingdienst).

Privacybeleid andere websites/social media:
Op https://journeytherapiedebron.nl zijn logo’s/buttons opgenomen die verwijzen naar andere websites/social media. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie hoe zij met privacy omgaan verwijs ik je naar de betreffende websites/social media.

Cookies:
Journeytherapiedebron.nl gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website in de browser van  je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Journeytherapiedebron.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De analytische cookies (Google Analytics) worden gebruikt om inzicht te krijgen welke pagina’s het meeste worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links er worden aangeklikt.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je dossier met je persoonlijke gegevens in te zien (recht op inzage), te corrigeren (recht op rectificatie) of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door journeytherapiedebron.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde werkgever/organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijk@journeytherapiedebron.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Journeytherapiedebron.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als Journey Practioner heb ik als enige toegang tot je dossier of het dossier van je kind en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Journeytherapiedebron.nl heeft beveiligingssoftware, wachtwoorden voor de computer, tablet en mobiele telefoon en een SSL certificaat zodat de website www.journeytherapiedebron.nl een beveiligde https://verbinding heeft. Een SSL verbinding kun je herkennen aan het slotje. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk@journeytherapiedebron.nl

Vragen:
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of en mail sturen naar praktijkjourneytherapiedebron.nl.

Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.